Maskinpark

d2d2
d2

Svetsning, balk- & plåtbearbetning

​​​​​​​
Vi utför serietillverkning och sammansättning av produkter som kräver svetsning och/eller montering. Vi framställer både skiss och beredniningsritningar i 3D-modeller.

Vi utför även prototypframställning och lågserietillverkning av produkter som kräver maskinbearbetning och svetsning. 
​​​​​​​
Vi tillverkar och monterar detaljer, hela komponenter, maskiner eller maskindelar. Vi utför även underhållsservice inom industri och förvaltning.
d7129d7129
d7129

Maskinbearbetning


Vår maskinpark är anpassad för prototyptillverkning och lågserietillverkning.

Maskinbearbetning kan utföras i våra CNC svarvar och fleroperationsmaskiner i både hög- och låglegerat material.

​​​​​​​Vi erbjuder kostnadseffektiv serietillverkning med hög kvalité och leveransprecision.