stålentreprenör & MEKANISK VERKSTAD


Vänerborgs Svets och Mekaniska Verkstad serietillverkar och bearbetar detaljer och konstruktioner för fordons- och verkstadsindustrin.
Företaget utför även stålmontage, stålkonstruktioner, reparationer för drift och underhåll inom all industri.
VSMV har nått högsta kreditvärdiget enligt UC:s riskklasser.
Guldsigillet innebär 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.

VSMV har även tilldelats nordiskt tillväxtcertifikat från UC.
Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig till denna utmärkelse för angivet bokslut.

UC:s utmärkelser gör därmed VSMV till ett tryggt företag att samarbeta med.

en förlängning av kundens egen produktion.


Vi tillverkar produkter i stål och plåt. Vi erbjuder service och underhåll ute på fältet. Vi har spetskompetens när det gäller korta och snabba tillverkningsjobb.

Från enkla underlag till att ta fram 3D-modeller. Vi tar fram beredningsritningar från 3D-modeller. Vår verkstadsyta uppgår till 3200 m2.

Spetskompetens


Företagets mål är att alltid tillmötesgå kundens krav på utfört arbete. Från de allra enklaste svets- och bearbetningsarbetena till   de mest krävande.
​​​​​​​
Vi är specialiserade inom:
Skiss till färdig detalj från prototyp.3D CAD-ritningar för bearbetning. MIG och TIG-svetsning. Laserskärning, bockning, borrning, fräsning, svarvning, gradning, slipning, och ytbehandling av stål och rostfritt stål.

Företaget lägger stora krav på renhet, ytfinish, spårbarhet och dokumentation enligt gällande kvalitetssystem.