Kontakt

Vänersborgs Svets & Mekaniska Verkstad AB

Regementsgatan 36
462 32 Vänersborg   
​​​​​​​                      
Box 256
462 23 Vänersborg    

Telefon +46 521 26 23 30
Fax +46 521 199 02
E-post info@vsmv.com

Kontaktpersoner

Peter Andreasson
VD/Försäljning
peter.andreasson@vsmv.com
+46 521 26 23 31
Emil Andreasson
Försäljning/Inköp
emil.andreasson@vsmv.com
+46 521 26 23 30
Martin Gustafsson
Försäljning/inköp
​​​​​​​
martin.gustafsson@vsmv.com
+46 521 26 23 38
PRODUKTION

Peter Andersson
Projektledare/produktionsberedare
peter.andersson@vsmv.com
​​​​​​​+46 521 26 23 33
​​​​​​​Ingemar Sandberg
Projektledare/produktionsberedare
ingemar.sandberg@vsmv.com
+46 521 26 23 32
EKONOMIANSVARIG
Petra Henriksson
Ekonomiansvarig
petra@vsmv.com
+46 521 26 23 36